Categoriau - Categories

PayPal

Le Nouveau Dico - Y Geiriadur Newydd Ffrangeg-Cymraeg Cymraeg-Ffrangeg Maximize

Le Nouveau Dico - Y Geiriadur Newydd Ffrangeg-Cymraeg Cymraeg-Ffrangeg

Awdur: Meirion Davies

Dylunydd: Richard Pritchard,

Clawr Meddal: 580 tudalen

More details

9781845215408

Mewn stoc

£ 9.00

On sale

Geiriadur Ffrangeg-Cymraeg ar gyfer disgyblion sy'n astudio Ffrangeg TGAU. Ceir hefyd adran lliw llawn sy'n cynnwys tabl berfau Ffrangeg, ymadroddion sy'n gysylltiedig â'r pynciau perthnasol (e.e. y cartref, manylion personol, disgrifiadau a.y.b.), yn ogystal â chanllawiau i ysgrifennu llythyr ac e-bost.A Welsh-French Dictionary for pupils studying French through the medium of Welsh at GCSE level. It also contains a section, in full colour, comprising of verb tables, phrases relevant to the topics (e.g. the home, personal details, discriptions etc), together with guidelines on writing letters and e-mails.