Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

Golwg ar Grefydd Maximize

Golwg ar Grefydd

Awdur: Rhian Davies

Clawr Meddal

More details

9781847135506

Mewn stoc

£ 45.00

On sale

Pecyn adnodd deniadol i hogi'r meddwl sy'n cefnogi myfyrwyr Addysg Grefyddol CA3, cyfrwng Cymraeg. Anogir myfyrwyr i feddwl yn annibynnol trwy ofyn iddynt ystyried agweddau mwyaf heriol crefydd. Cynhwysir tri llyfr cwrs, pob un wedi'i seilio ar un cwestiwn pwysig, sef 'Beth am Dduw?', 'Beth yw Gwirionedd?' a 'Pam y dylem helpu pobl eraill?', a llyfryn gweithgareddau.

An appealing and thought-provoking resource pack to support KS3, Welsh medium students of Religious Education. Students are encouraged to develop independent thinking by considering some of the challenging aspects of religion. Comprises three course books based on the questions 'Beth am Dduw?', 'Beth yw Gwirionedd? and 'Pam y dylem helpu pobl eraill?', and an activities booklet.