Categoriau - Categories

PayPal

Crefydd yn y Gymdeithas Gyfoes Maximize

Crefydd yn y Gymdeithas Gyfoes

Awdur: Rhian Davies

Clawr Meddal

More details

9781847135537

Mewn stoc

£ 30.00

On sale

Pecyn adnodd yn cynnwys llyfr myfyriwr a llyfr athro i gefnogi Astudiaethau Crefydd Lefel A. Mae'r adnodd, sy'n dilyn manyleb CBAC, yn darparu golwg berthnasol a diweddar ar grefydd o fewn cymdeithas gyfoes, gan alluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth glir o gynnwys y cwrs.

A resource pack comprising a student book and teacher's book to support teaching Religious Education at A-level. The resource, which follows WJEC specifications, provides a relevant and up-to-date look at religion in contemporary society, enabling students to develop a clear understanding of course content.