Categoriau - Categories

PayPal

Caneuon y Wladfa Maximize

Caneuon y Wladfa

Awdur: Tudur Dylan Jones, Robat Arwyn, Hector MacDonald

Clawr Meddal: 10 tudalen

More details

9781910574690

Mewn stoc

£ 4.99

On sale

Dwy gân wreiddiol gan ddau gyfansoddwr blaengar o Gymru a Phatagonia, sy'n dathlu perthynas ieithyddol, ddiwylliannol glòs rhwng y ddwy wlad. Mae 'Mae'r Awel yn ein Harwain' gan Robat Arwyn a 'Cân yr Enwau' gan Hector MacDonald o Batagonia. Tudur Dylan Jones yw awdur geiriau'r ddwy gân, un yn sôn am y Cymry cyntaf a hwyliodd i'r Wladfa a'r ail yn sôn am enwau hudolus y Wladfa.

Two original songs by prominent Welsh and Patagonian composers, written to celebrate the close cultural, linguistic relationship between the two countries. 'Mae'r Awel yn ein Harwain' by Robat Arwyn refers to the first travellers siling from Liverpool, and 'Cân yr Enwau' by Hector MacDonald refers to enchanting place names in y Wladfa. Tudur Dylan Jones is the author of the words.