Categoriau - Categories

PayPal

Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18 Maximize

Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-18

Golygydd: Myrddin ap Dafydd

Clawr Meddal: 230 tudalen

More details

9781845274818

Mewn stoc

£ 8.00

On sale

Mae cysylltiad agos rhwng barddoniaeth a'r Rhyfel Mawr - a hynny ym mhob iaith. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys astudiaethau ac enghreifftiau o waith beirdd a milwyr o'r gwledydd Celtaidd yn ystod y cyfnod hwnnw. Canodd y beirdd gwlad gerddi coffa i'r hogiau a gollwyd, yn adlewyrchu hiraeth a breuddwydion y bechgyn, gwerthfawrogiad o gyfeillgarwch clos ynghyd â dychan gonest.

There is a close relationship between poetry and the Great War - in many languages. This volume comprises studies and examples of the work of poets and soldiers from the Celtic countries during that time. Many poets sang commemorative poems to the lost sons of war, reflecting the dreams and longing of the soldiers in the trenches, appreciation of close friendships and honest satire.