Categoriau - Categories

PayPal

Neb Ond Ni - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011 Maximize

Neb Ond Ni - Enillydd y Fedal Ryddiaith 2011

Awdur: Manon Rhys

Clawr Meddal: 208 tudalen

More details

9781848514300

Mewn stoc

£ 7.99

On sale

Mae Dewi a Siriol yn blant arbennig. Mae Siriol yn dymuno'n ofer am gael rhedeg a dawnsio mewn pymps pinc; mae Dewi yn gwrthryfela yn erbyn cael ei alw'n 'stiwpid'. Ac ni ŵyr neb ond nhw pa mor rhwystredig yw bod yn blentyn arbennig mewn cymdeithas sy'n mynnu labelu a thicio bocsys. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a'r Fro, 2011.

Dewi and Siriol are special children. Siriol dreams in vain of running and dancing in pink pumps; Dewi rebels against being called 'stupid'. And no one else knows but them how frustrating it is to be a special child in a society that insists on labelling and ticking boxes. This novel won Manon Rhys the Literary Medal at the 2011 National Eisteddfod.