Categoriau - Categories

PayPal

Dyddiadur Nel Maximize

Dyddiadur Nel

Awdur: Meleri Wyn James

Clawr Meddal: 144 tudalen

More details

9781784610012

Mewn stoc

£ 4.95

On sale

Dyddiadur i blant 6-12 oed, wedi'i seilio ar lyfr Na, Nel! gan Meleri Wyn James. Wythnos dros ddwy dudalen a lle i ysgrifennu cofnod bob diwrnod. Bydd lle i lenwi amserlen ysgol a digwyddiadau eraill a bydd yn llawn hwyl, dwdls, gwybodaeth am Nel a digon o dudalennau i ysgrifennu cyfrinachau cudd! Dyma'r unig ddyddiadur Cymraeg i blant. Adargraffiad. Cyhoeddiad cyntaf 2014.

A diary for 6-12 year old children, based on the book Na, Nel! by Meleri Wyn James. Two pages for each week with space to record every day's activities, both at school and outside school, including doodles and information about Nel. The only Welsh diary for children. Reprint. First Published in 2014.