Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

Dysgu Cymraeg: Uwch 2 (B2) Maximize

Dysgu Cymraeg: Uwch 2 (B2)

Clawr Meddal: 328 tudalen

More details

9781999686161

Mewn stoc

£ 10.00

On sale

Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Uwch 2. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando a cheir adran Gwaith Cartref ym mhob uned.The national Welsh for Adults course book for learners at Advanced 2 level. The book is intended for use in a classroom. Each unit looks at a different theme and introduces new vocabulary and language patterns. The course provides practice for developing all four language skills - speaking, reading, writing and listening and has a Home Work section in each unit.