Categoriau - Categories

PayPal

Wild Tribe Heroes: Dihangfa Lwcus Duffy! Maximize

Wild Tribe Heroes: Dihangfa Lwcus Duffy!

Awdur: Ellie Jackson

Cyfieithydd: Janice Morgan,

Dylunydd: Liz Oldmeadow,

Clawr Meddal: 32 tudalen

More details

9781999748524

Mewn stoc

£ 7.99

On sale

Stori wir am broblemau plastig yn ein moroedd. Mae Dihangfa Lwcus Duffy yn stori afaelgar am blastig yn y môr, sydd yn broblem fyd-eang. Mae'n pwysleisio, ar gyfer plant, y berthynas rhwng pobl a bywyd gwyllt, a'r peryglon sy'n wynebu môr-grwbanod yn eu cynefinoedd naturiol eu hunain.

A true and gripping story for children about the world-wide crisis of plastics in our seas. The story emphasises the relationship between humans and wild life, and the dangers facing turtles in their own habitats.