Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 178 Llanelli & Ammanford/Rhydaman Maximize

O.S. Explorer 178 Llanelli & Ammanford/Rhydaman

9780319243718

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llanelli a Rhydaman. Mae'n fap hamdden hwylus ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Llanelli and Rhydaman areas. It is a handy leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.