Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 187 Llandovery/Llanymddyfri Maximize

O.S. Explorer 187 Llandovery/Llanymddyfri

9780319243800

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardal Llanymddyfri. Dyma fap hamdden hwylus ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Llandovery area. This is a handy leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.