Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 188 Builth Wells/Llanfair-ym-Muallt Maximize

O.S. Explorer 188 Builth Wells/Llanfair-ym-Muallt

9780319243817

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardal Llanfair-ym-Muallt. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Builth Wells area. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.