Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 198 Cardigan & New Quay/Aberteifi a Ceinewydd Maximize

O.S. Explorer 198 Cardigan & New Quay/Aberteifi a Ceinewydd

9780319243916

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Aberteifi a Cheinewydd. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Cardigan and New Quay areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.