Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 200 Llandrindod Wells & Elan Valley/Llandrindod a Dyffryn Elan Maximize

O.S. Explorer 200 Llandrindod Wells & Elan Valley/Llandrindod a Dyffryn Elan

9780319243930

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llandrindod a Dyffryn Elan. Dyma fap hamdden hwylus ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Llandrindod Wells and Elan Valley areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.