Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 213 Aberystwyth & Cwm Rheidol Maximize

O.S. Explorer 213 Aberystwyth & Cwm Rheidol

9780319244067

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Aberystwyth a Cwm Rheidol. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawrlwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Aberystwyth and Cwm Rheidol areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accomodation and other relevant tourist information including a mobile download.