Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 214 Llanidloes & Newtown/Y Drenewydd Maximize

O.S. Explorer 214 Llanidloes & Newtown/Y Drenewydd

9780319244074

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Llanidloes a'r Drenewydd. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Llanidloes and Newtown areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.