Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 215 Newtown/Y Drenewydd & Machynlleth Maximize

O.S. Explorer 215 Newtown/Y Drenewydd & Machynlleth

9780319244081

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Y Drenewydd a Machynlleth. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Newtown and Machynlleth areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.