Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S Explorer 253 Lleyn Peninsula West/Pen Llyn Ardal Orllewinol Maximize

O.S Explorer 253 Lleyn Peninsula West/Pen Llyn Ardal Orllewinol

9780319244494

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd gorllewinol Pen Llyn. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Lleyn Peninsula West areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.