Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 254 Lleyn Peninsula East/Pen Llyn Ardal Ddwyreiniol Maximize

O.S. Explorer 254 Lleyn Peninsula East/Pen Llyn Ardal Ddwyreiniol

9780319244500

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Ddwyreiniol Pen Llyn. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for the Lleyn Peninsula East areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.