Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 256 Wrexham/Wrecsam & Llangollen Maximize

O.S. Explorer 256 Wrexham/Wrecsam & Llangollen

9780319244524

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Wrecsam a Llangollen. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map Wrexham and Llangollen areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.