Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 262 Anglesey West/Gorllewin Ynys Môn Maximize

O.S. Explorer 262 Anglesey West/Gorllewin Ynys Môn

9780319244593

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Gorllewin Ynys Môn. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Anglesey West areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.