Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

O.S. Explorer 264 Vale of Clwyd/Dyffryn Clwyd Maximize

O.S. Explorer 264 Vale of Clwyd/Dyffryn Clwyd

9780319244616

Mewn stoc

£ 8.99

On sale

Map Ordnance Survey 'Explorer' dwyieithog, graddfa 1:25 000 (4cm i 1km) ar gyfer ardaloedd Dyffryn Clwyd. Dyma fap hamdden delfrydol ar gyfer gweithgareddau awyr agored, yn darparu manylion am hawliau tramwy, cyfleusterau llety a gwybodaeth berthnasol arall i ymwelwyr ynghyd â lawr lwythiad ffôn symudol.

A 1:25 000 (4cm i 1km) scale, bilingual OS 'Explorer' Map for Vale of Clwyd areas. This is an ideal leisure map for outdoor activities, providing details about rights of way, accommodation and other relevant tourist information including a mobile download.