Categoriau - Categories

PayPal

Byd Jaci: Diwrnod Cyntaf Nia (Llyfr Mawr) Maximize

Byd Jaci: Diwrnod Cyntaf Nia (Llyfr Mawr)

Awdur: Olive Dyer, Val Scurlock

Dylunydd: Fran Evans,

Clawr Meddal: 32 tudalen

More details

9781859029640

Mewn stoc

£ 5.00

On sale

Llyfr maint mawr ar gyfer darllen stori i'r dosbarth cyfan, yn adrodd stori ddifyr a lliwgar am ddiwrnod cyntaf Nia yn yr ysgol, a baratowyd i gyd-fynd â gofynion y Cwricwlwm ac er mwyn hybu gweithgareddau traws-gwricwlaidd ymysg disgyblion CA1. Mae fersiwn Saesneg ar gael.

A large size book for reading a story to a whole class, relating the entertaining and colourful story of Nia's first day at school, prepared to meet the requirements of the National Curriculum and to promote cross-curricular activities among Key Stage 1 pupils. An English version is available.