Categoriau - Categories

PayPal

Archwilio ein Byd: Fi fy Hun ac Eraill Maximize

Archwilio ein Byd: Fi fy Hun ac Eraill

Awdur: Tania ap Siôn, Leslie J. Francis

Dylunydd: Phillip Vernon,

Clawr Meddal: 28 tudalen

More details

9781911514244

Mewn stoc

£ 2.99

On sale

Heddiw yw diwrnod cyntaf Aled a Siân yn yr ysgol. Maen nhw'n dysgu am deulu'r ysgol. Mae ffrindiau newydd Aled a Siân yn rhannu storïau am eu teuluoedd eraill. Maen nhw wrth eu bodd yn clywed am deuluoedd mawr Cristnogion, Hindwiaid, Iddewon a Mwslimiaid.

Today is Aled and Siân's first day at school. They learn about the school family. Aled and Siân's new friends share stories about their other families. They are excited to hear about the big families of Christians, Hindus, Jews and Muslims.