Categoriau - Categories

PayPal

CBAC TGAU Almaeneg - Gwerslyfr Maximize

CBAC TGAU Almaeneg - Gwerslyfr

Awdur: Chris Whittaker, Bethan McHugh

Clawr Meddal: 240 tudalen

More details

9781785830884

Mewn stoc

£ 18.99

On sale

Llyfr cwrs i fyfyrwyr sy'n dilyn cwrs Almaeneg TGAU trwy gyfrwng y Gymraeg, 2016 hyd 2018. Darperir ymdriniaeth gynhwysfawr o brif ac is-themâu'r cwrs, yn cynnwys testunau llenyddol a dilys, tasgau darllen a gwrando, gweithgaredd chwarae rôl, cardiau llun a chwestiynau sgwrs, cyfieithu (o ac i'r Almaeneg), gyda phwyslais cynyddol ar ramadeg yn cynnwys cyd-destun gramadeg.

A textbook for students of the German GCSE course through the medium of Welsh, 2016 to 2018. It provides comprehensive coverage of main and sub-themes, including literary and authentic texts, listening and reading tasks, role plays, photo cards and conversation questions, translation (from and into German), with increased focus on grammar including grammar in context.