Categoriau - Categories

PayPal

CBAC TGAU Almaeneg - Llyfr Athrawon Maximize

CBAC TGAU Almaeneg - Llyfr Athrawon

Awdur: Chris Whittaker, Bethan McHugh

Clawr Meddal: 124 tudalen

More details

9781785832482

Mewn stoc

£ 65.00

On sale

Mae'r llyfr athrawon yn darparu nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal â CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal â chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

The teacher guides provide guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.