Categoriau - Categories

O ddiddordeb? Of interest?

PayPal

CBAC TGAU Sbaeneg - Llyfr Athrawon Maximize

CBAC TGAU Sbaeneg - Llyfr Athrawon

Awdur: Bethan McHugh, Chris Whittaker

Clawr Meddal: 132 tudalen

More details

9781785832499

Mewn stoc

£ 65.00

On sale

Mae'r llyfr athrawon yn darparu nodiadau canllaw, atebion i'r holl gwestiynau ac ymarferion yn y gwerslyfrau, yn ogystal â CD sain a thrawsgrifiadau gwrando. Mae gwybodaeth cynllunio manwl yn y llyfr athrawon hefyd, yn ogystal â chynlluniau gwaith ar gyfer rhaglenni astudio dwy a thair blynedd.

The teacher guides provide guidance notes, answers to all the questions and exercises in the textbooks, as well as an audio CD and listening transcripts. The teacher guides are complete with detailed planning information, as well as schemes of work for two and three year programmes of study.