Categoriau - Categories

PayPal

Cyfres Copa: Waliau Maximize

Cyfres Copa: Waliau

Awdur: Bedwyr Rees

Clawr Meddal: 80 tudalen

More details

9781847716958

Mewn stoc

£ 2.95

On sale

Drama ar gyfer disgyblion oedran uwchradd. Dyma ddrama un act am ddwy ferch a dau fachgen sydd mewn dwy stafell newid â wal (llythrennol a throsiadol) rhyngddyn nhw. Mae deialog y ddwy stafell yn plethu i'w gilydd, a chawn ddeall natur y berthynas rhwng y merched a'r bechgyn yn ogystal â chlywed datgeliad ambell i gyfrinach.

A one act drama for secondary school pupils, portraying two girls and two boys in two changing rooms separated by both a literal and figurative wall. The dialogue in both changing rooms interweaves, and we come to understand the nature of the relationship between the characters as some secrets are divulged.