Categoriau - Categories

PayPal

Gofal a Datblygiad Plant Maximize

Gofal a Datblygiad Plant

Awdur: Pamela Minett

Cyfieithydd: Brenda Williams,

Clawr Meddal: 366 tudalen

More details

9781856448932

Mewn stoc

£ 15.99

On sale

Addasiad Cymraeg o Child Care and Development, gwerslyfr darluniadol gwerthfawr wedi ei baratoi ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cyrsiau dysgu a gofal plant yn cynnwys adrannau ar feichiogrwydd, gofal babanod a datblygiad cynnar plant, bwyd, iechyd a diogelwch, y teulu yn y cartref ac yn y gymuned. Cyhoeddwyd gyntaf Gorffennaf 2005.

A Welsh adaptation of Child Care and Development, a valuable illustrated course book prepared for students of teaching and child care courses comprising sections on pregnancy, babycare and the development of young children, food, health and safety, the family in the home and in the community. First published July 2005.