Categoriau - Categories

PayPal

Gemau'r Parot Piws: Be Ti'n Wneud? Gêm Sgiliau Meddwl Maximize

Gemau'r Parot Piws: Be Ti'n Wneud? Gêm Sgiliau Meddwl

Awdur: Glyn Saunders Jones, Gill Saunders Jones, Colin Isaac

Dylunydd: Ceri Jones, Roger Bowles

Gêm

More details

9781907004490

Mewn stoc

£ 14.99

On sale

Gêm sy'n creu ymwybyddiaeth o sgiliau personol a chymdeithasol. Gêm sy'n rhoi cyfle i ymarfer sgiliau sylfaenol fel gwrando, gofyn cwestiynau, trafod teimladau ac emosiynau personol a sut i ymateb i sefyllfaoedd arbennig o fewn y gymdeithas. Addas ar gyfer plant a phobl ifanc rhwng 7 a 14 oed.

A game to create an awareness of personal and social skills. A game that provides an opportunity to practise vital skills such as listening, asking questions, discussing personal feelings and emotions and how to respond to specific situations in the community. Suitable for children aged 7-14.