Categoriau - Categories

PayPal

Iechyd a Lles Emosiynol Maximize

Iechyd a Lles Emosiynol

Awdur: Tina Rae

Golygydd: Colin Isaac

Clawr Meddal: 44 tudalen

More details

9781909666108

Mewn stoc

£ 6.99

On sale

Defnyddir dulliau wedi'u seilio ar weithgareddau ymarferol er mwyn hyrwyddo datblygiad sgiliau personol a chymdeithasol. Mae'r adnodd yn delio gyda materion difrifol sy'n wynebu myfyrwyr yn eu harddegau heddiw, megis straen, bwlio a delwedd y corff. Mae deunydd ategol ar wahân ar ffurf CD ar gael ar gyfer tiwtoriaid ac athrawon.Emotional well-being uses a skills-based approach to promoting personal and social skills development in learners. This resource deals with a number of serious issues facing teenagers today such as stress, bullying and body image. Also available is a CD of supporting materials in an editable text format.